Hormikuvaukset ja hiilidioksiditasojen mittaus

Hormikuvaukset

Usein ongelmatilanteissa turvaudutaan hormikuvaukseen jolla saadaan paikannettua ongelma putkistossa. Oli se sitten jokin esine, eläin tai asennusvirhe. Ilmastointiputkista voi löytyä milloin mitäkin.

Hiilidioksiditasojen mittaus

Asumisterveyden kannalta hiilidioksidipitoisuus on tärkeimpiä indikaattoreita määriteltäessä sisäilman laatua.

Huono sisäilman laatu kouluissa ja työpaikoilla alentaa suorituskykyä ja aiheuttaa mm. keskittymiskyvyn puutetta, sekä sairastelua.

Hiilidioksidipitoisuuden mittaus indikoi sisäilman laatua, sekä ilmastoinnin tehokkuutta.